top of page

     Allmänna villkor

     

       Pianoundervisning i grupp:

 • Faktura skickas ut halvvägs i kursperioden.

 • Efter första lektionen anses anmälan till resten av kursen som bindande och lektioner återbetalas ej.

 • Om eleven av någon anledning inte vill fortsätta efter första lektionen, betalas endas denna.

 • Vid elevens frånvaro återbetalas lektionen inte, men eleven erbjuds att vara med på tillsvarande grupp samma veckan (om sådant finns)

 • Vid lärarens frånvaro erbjuds en annan lektionstid eller lektionen blir återbetalat.

 • Man behöver tillgång till ett eget instrument för att kunna spela och utvecklas även mellan lektionstillfällena. (Piano/elpiano)

  Enskilda lektioner:

 • Faktura skickas ut halvvägs i kursperioden.

 • Efter första lektionen anses anmälan till resten av kursen som bindande och lektioner återbetalas ej.

 • Om eleven av någon anledning inte vill fortsätta efter första lektionen, betalas endas denna.

 • Vid elevens frånvaro återbetalas lektionen inte, men försöker ersättas av annan lektionstid inom samma veckan (om ledig tid finns)

 • Vid lärarens frånvaro erbjuds en annan lektionstid eller lektionen blir återbetalat.

 • Man behöver tillgång till ett eget instrument för att kunna spela och utvecklas även mellan lektionstillfällena. (Piano/elpiano)

bottom of page