top of page

Finn Evensen, rektor Lørenskog kulturskole

«Kristine har utviklet sin egen pianometodikk som har påvirket hele regionen, og framstår som en enestående pedagog.»

MUSIKKFAT OG ELEVOPPVÅKNING

Instrumentalopplæring i gruppe

Kristines metode for pianoundervisning i gruppe er en modell basert på undervisningserfaringer gjennom 30 år.

Metoden er utviklet og utprøvd gjennom Kristines arbeid ved Lørenskog kulturskole, og gir nye muligheter og bedre utnytting av knappe tidsressurser i den kommunale kulturskolen.

Opplegget mangedobler undervisningstiden for elevene, gir bedre effektivisering og flere møtepunkter.

Elevenes kunnskapsområde utvides og musikkfaget blir utnyttet i sin fulle bredde.

 

Mange lærere har opplevd både «samlebåndsfølelse», utbrenthet og erkjennelsen av aldri å ha tid nok til hver enkelt elev. Med 'Musikkfatet' som metode kan undervisningshverdagen fylles av opplagthet og optimisme, og ikke minst den gode følelsen det er å rekke over alt musikkfaglig innhold.

I tillegg er det tid til overs for mellommenneskelig kontakt mellom elev og lærer, et viktig grunnlag for trivsel og mestringsglede.

Opplegget kan tilpasses alle instrumenter!

Pianoundervisningen foregår som enkelt- og gruppeundervisning annenhver uke. Enkelttimene (30 minutter) og "Musikkfatet" (2 timer)

Musikkfatet består av følgende elementer:

Åpne Musikkfatet

Samspill

Notetest- og oppgaveverksted

SAMarbeids- og koordinasjonstrening

Musikkfatsamtale

Konserttrening

Lukke Musikkfatet

På enkelttimene er det forberedelser til samspill, fokus på solorepertoar og hjelp til individuelle utfordringer på instrumentet.

bottom of page